Line Carrier Customer Service Platform tarjoaa palvelualustan, asiakaspalvelujärjestelmät sekä ulkoistetun asiakaspalvelun resurssit.

Hyvä asiakaskokemus parantaa yrityksesi imagoa

Asiakkaasi haluavat palvelua sinulta juuri silloin, kun heille sopii, ei esimerkiksi vain toimistoaikana. Jos asiakkaasi ei saa yrityksesi edustajaa kiinni, hän soittaa toiseen yritykseen. ​​

Line Carrier Customer Service Platform tarjoaa yrityksellesi monikanavaisen palvelualustan, luotettavat sovellukset sekä mahdollistaa ulkoistamisen palvelut.

Tavoitettava ja laadukas asiakaspalvelu jättää positiivisen muistijäljen yrityksestäsi.

Line Carrier Mobiilivaihde

Mobiilivaihde on joustava ratkaisu yrityksesi henkilökunnan tavoitettavuuteen. Kun asiakas soittaa yrityksesi puhelinnumeroon, soitot siirtyvät edelleen määriteltyihin numeroihin.

Puhelu voidaan ohjata tiettyyn numeroon, määriteltyyn soittorinkiin tai siirtää jonoon. Näin yhtään puhelua ei menetetä. Palveluun voidaan liittää myös henkilöstön läsnäolotiedot.

Line Carrier Mobiilivaihde sopii hektiseen asiakastyöhön.
Contact Center -sovelluksella ohjaat yrityksesi monikanavaista asiakaspalvelua.

Line Carrier Contact Center

Mobiilivaihde skaalautuu sujuvasti laajempaan Contact Center -sovellukseen, joka voidaan ottaa käyttöön Mobiilivaihteen rinnalle.

Contact Center on monikanavainen asiakaspalvelusovellus. Se sisältää kaikki mobiili- ja palveluvaihteen ominaisuudet sekä muita tärkeitä asiakaspalvelun tukitoimintoja. Contact Center mahdollistaa myös ulossoittokampanjat, mobiilikäyttäjien GPS-paikannuksen.

Sovellus on monikanavaisen asiakaspalvelun työkalu ja se sisältää kaikki mobiili- ja palveluvaihteen ominaisuudet sekä muita tärkeitä asiakaspalvelun tukitoimintoja.

Monikanavainen asiakaspalvelu

Yhteydenottomäärien kasvaessa joudutaan usein rekrytoimaan lisää työntekijöitä, mikä on kallista ja aikaa vievää. Kun omat resurssit eivät riitä, asiakaspalvelu voidaan ulkoistaa kokonaan tai osittain.

Ulkoistettaessa pystytään resurssit kohdentamaan kustannustehokkaammin. Skaalautuva palvelu taipuu sesonkien, pyhien ja viikonloppujen piikkeihin tarpeen mukaan. Raportoitava palvelu on altis kehitykselle ja asiakkaat kiittävät!

Monikanavainen asiakaspalvelumme toimii puhelimessa, chatissä, sähköpostilla ja tekstiviesteillä.

Hoidamme yhdessä sisaryhtiöidemme DialOk:n ja Avacan kanssa kaikki yrityksenne ulkoistetun asiakaspalvelun tarpeet.

Ulkoistettu asiakaspalvelu helpottaa oman henkilöstön työskentelyä ja yrityksen resurssien käyttöä.
Puhelinvaihteen hoidon ulkoistaminen vapauttaa yrityksen työntekijöiden ajankäytön ydinosaamiseen.

Puhelinvaihde ja vaihteenhoito

Kun yritykseen tulee paljon kontakteja, voi vaihteen hoitamisesta muodostua taakka. Sitä hoidetaan muiden töiden ohella eikä puheliikenne ole raportoitavissa.

Vaihteenhoidon ulkoistaminen säästää kustannuksia ja vapauttaa yrityksesi työntekijät tekemään sellaisia työtehtäviä, jotka vaikuttavat enemmän yrityksesi liiketoimintaan.​

Voit ulkoistaa vaihteenhoidon kokonaan tai osittain, niin sanottuna ylivuotona. Kun yrityksesi menee kiinni, voidaan puhelut ohjata meille hoidettavaksi tarvittaessa ympäri vuorokauden.

Hoidamme yhdessä sisaryhtiöidemme DialOk:n ja Avacan kanssa kaikki yrityksenne ulkoistetun puhelinvaihteen tarpeet.

Taloudelliset hyödyt

Vastaamaton puhelu on yritykselle kallis, huono asiakaskokemus sitäkin kalliimpi.

Palvele kaikki asiakkaasi ja tee enemmän kauppaa.

Tehokkuutta toimintaan

Sovellusalustat ja ulkoistettu asiakaspalvelu varmistavat asiakaspalveluprosessin tehon.

Raportoitavat palvelut mahdollistavat palvelun kehityksen.

Parempi yrityskuva

Asiakkaat kokevat yrityksen omakseen, kun saavat palvelua heille luontaisella kanavalla ja nopeasti.

Sovellusalustat tai asiakaspalvelun ulkoistaminen luotettavalle kumppanille mahdollistavat laadukkaan asiakaskokemuksen.